Karriär

Låt oss växa tillsammans! Gå med i en snabbväxande grupp!

Samat har åtagit sig att sätta människan i centrum för sin verksamhet. Vår framgång beror på våra medarbetares framgång, och vi behöver allas talanger för att stödja våra ambitioner. När du börjar på Samat kan du vara säker på att du får arbeta i en internationellt inriktad organisation i mänsklig skala, med motiverande arbetsvillkor.
MoreThanABusiness
L'équipe samat

Samat, en stimulerande arbetsmiljö!

Vi är fast beslutna att upprätthålla den sociala dialogen och ge våra team de resurser och arbetsförhållanden de behöver för att utvecklas professionellt, samtidigt som vi respekterar deras hälsa och säkerhet.

Privilegierade arbetsförhållanden

Främja välbefinnande och personlig utveckling: ansvarskänsla, självständighet, yttrandefrihet, med beprövade arbetsmetoder.

Ambitiös utbildningspolitik

Att uppmuntra professionell utveckling och göra det möjligt för alla anställda att utveckla sina färdigheter under hela sin karriär.

Attraktiv ersättningspolicy

Med införandet av olika sociala förmåner (försörjnings-, sjukvårds- och pensionssystem, anställningssparande etc.)

Särskilt integrationsprogram

Genom ett introduktionsprogram för nyanställda, så att de kan lära sig mer om sin arbetsmiljö, koncernen, dess affärsområde och dess anställda.

Att öppna upp för internationella marknader

I ett dynamiskt och snabbväxande europeiskt nätverk.

Strukturer i mänsklig skala

Där den sociala dialogen prioriteras och där närheten till beslutsfattandet gör att alla kan ta sitt fulla ansvar.

Ett brett spektrum av yrken, öppet för alla profiler.

Som expert på transport av känsliga material är körning kärnan i vår verksamhet, men andra områden och yrken är också viktiga för vår framgång. Här är en översikt över alla nyckelpositioner på Samat.

formation Samat

Utbildning är en central del av din karriär på Samat.

Kompetensutveckling genom utbildning och individuell karriärplanering är en viktig del av att ge våra medarbetare en säker och motiverande arbetsmiljö.
Vi investerar i utbildning i alla skeden av en medarbetares karriär: introduktion, inskolning och fortlöpande utveckling, och vi uppmuntrar också intern karriärutveckling.

Koncernens dimension med flera företag och flera verksamheter erbjuder en mängd möjligheter för de anställda, både när det gäller karriärutveckling och intern rörlighet.

la sécurité Samat

Förare, på väg mot en meningsfull karriär!

Kvaliteter: kundfokus, respekt för regler och förfaranden.
Detta yrke är kärnan i vår organisation. Våra förare är de första som förmedlar Samats värderingar och koncernens image till omvärlden.

Vi söker regelbundet förare med eller utan utbildning i transport av farligt gods.

Exploitant

Operatör, orkesterdirigenten i vår organisation

Egenskaper: god samarbetsförmåga, lyhördhet och organisationsförmåga…
Som gränssnitt mellan kunder, förare och tekniska avdelningar är operatören en viktig del av vår verksamhet.

De organiserar förarnas arbete. De ser till att kundernas beställningar utförs korrekt, i enlighet med gällande bestämmelser (sociala, transport- och säkerhetsbestämmelser) och att kostnaderna optimeras.

Ditt äventyr börjar här!

Är du redo att bli en del av Samat-familjen?
Här är alla våra lediga jobb.

Jämställdhetsindex för yrkeslivet 2023

För 2023 års data – Ej beräkningsbar