Karriär

Låt oss växa tillsammans! Gå med i en snabbväxande grupp!

Samat har åtagit sig att sätta människan i centrum för sin verksamhet. Vår framgång beror på våra medarbetares framgång, och vi behöver allas talanger för att stödja våra ambitioner. När du börjar på Samat kan du vara säker på att du får arbeta i en internationellt inriktad organisation i mänsklig skala, med motiverande arbetsvillkor.
MoreThanABusiness
L'équipe samat

Samat, en stimulerande arbetsmiljö!

Vi är fast beslutna att upprätthålla den sociala dialogen och ge våra team de resurser och arbetsförhållanden de behöver för att utvecklas professionellt, samtidigt som vi respekterar deras hälsa och säkerhet.

Privilegierade arbetsförhållanden

Främja välbefinnande och personlig utveckling: ansvarskänsla, självständighet, yttrandefrihet, med beprövade arbetsmetoder.

Ambitiös utbildningspolitik

Att uppmuntra professionell utveckling och göra det möjligt för alla anställda att utveckla sina färdigheter under hela sin karriär.

Attraktiv ersättningspolicy

Med införandet av olika sociala förmåner (försörjnings-, sjukvårds- och pensionssystem, anställningssparande etc.)

Särskilt integrationsprogram

Genom ett introduktionsprogram för nyanställda, så att de kan lära sig mer om sin arbetsmiljö, koncernen, dess affärsområde och dess anställda.

Att öppna upp för internationella marknader

I ett dynamiskt och snabbväxande europeiskt nätverk.

Strukturer i mänsklig skala

Där den sociala dialogen prioriteras och där närheten till beslutsfattandet gör att alla kan ta sitt fulla ansvar.

Ett brett spektrum av yrken, öppet för alla profiler.

Som expert på transport av känsliga material är körning kärnan i vår verksamhet, men andra områden och yrken är också viktiga för vår framgång. Här är en översikt över alla nyckelpositioner på Samat.

Förare
conducteur Samat

Förare

Kemikalier, kolväten, gas, biltransporter eller allmänt gods.

Utöver sina huvudsakliga köruppgifter (regionalt, nationellt eller internationellt) övervakar lastbilsförarna lastning och lossning och ser till att transporterna utförs under optimala QHSE-förhållanden och i tid.

Utnyttjande
exploitation Samat

Operatör

Operatörer planerar och organiserar transporter för sin verksamhet i enlighet med gällande bestämmelser. Förutom att organisera transporter leder han ett team på 20 till 25 förare och är den dagliga länken till kunden.

Operativ chef

Den operativa chefen (REX) styr byråns operativa verksamhet i förhållande till budgeten och samordnar allt operativt arbete. Han/hon leder mellan 3 och 6 operatörer.

Aktivitetsansvarig

Verksamhetsledaren leder den operativa verksamheten inom en sektor i förhållande till budgeten och samordnar allt operativt arbete. De leder en eller flera REX.

QHSE
Samat, transport de matières dangereuses

QHSE-chef

QHSE-chefen stöder införandet av koncernens QHSE-ledningssystem, kundnöjdhet och förebyggande åtgärder inom sitt eller sitt dotterbolag.

Säkerhetsinspektör

Säkerhetsinspektören utför kontroller av förare för att säkerställa att affärsrutiner, lagstadgade krav och de som är specifika för Samat eller våra kunder respekteras och tillämpas.

Säkerhetsinstruktör

Säkerhetsinstruktören ansvarar för att välja ut, integrera och utbilda förare.

Hyresgäster
tractionnaire Samat

Uthyrningsföretag

Vi är ständigt på jakt efter uthyrningsföretag som kan hjälpa oss att utföra våra uppdrag inom våra olika verksamhetsområden (kemikalier, kolväten, bitumen, etc.).

Tvättning
resoclean

Operatör för biltvätt

Tvättoperatören hälsar förarna välkomna. De kontrollerar dokumenten som rör de produkter som transporteras för att definiera lämplig tvätt och utför tvätten i enlighet med koncernens QHSE-regler.

Chef för biltvätt

Biltvättchefen övervakar ett team av biltvättoperatörer. De sköter organisationen av en biltvätt och ansvarar för att säkerställa servicekvalitet och efterlevnad av säkerhetsbestämmelser.

Finans
528043150

Styrelseledamot

Förvaltningskontrollanten bistår byråns direktör i byråns budgetprocess. De analyserar resultat och avvikelser från budgeten och genomför lönsamhetsstudier.

Administrativ chef

Den administrativa chefen leder ett team och sköter byråns administrativa uppgifter (fakturering, löneutbetalningar, kontroll av leverantörsfakturor, övervakning av förbrukning osv.)

Handel
commerce-samat

Försäljning

Försäljningsrepresentanten fungerar som en länk mellan byrån och kunden och implementerar rätt lösning för kundens behov. De utvecklar byråns försäljning och kundportfölj.

Försäljningskoordinator

Försäljningskoordinatorn utvecklar försäljningen och lönsamheten för nationella och internationella kunder.

HR
RH /gestion administrative Samat

HR-korrespondent

HR-korrespondenten sköter personaladministrationen på filialen och fungerar som en länk till HR-ledningen på fältet.

Chef för löne- och personaladministration

Löne- och personaladministrationschefen ansvarar för löner och ger stöd för personaladministration till filialens HR-chefer.

Teknisk
Chef d'atelier / Mécanicien Samat

Verkstadschef

Verkstadschefen leder ett team av mekaniker. De övervakar verkstadens organisation och ansvarar för servicekvalitet och efterlevnad av säkerhetsföreskrifter.

Mekaniker

Mekanikern ansvarar för att kontrollera, underhålla, testa och justera lastbilens alla mekaniska delar (växellåda, koppling, motor, fjädring etc.).

formation Samat

Utbildning är en central del av din karriär på Samat.

Kompetensutveckling genom utbildning och individuell karriärplanering är en viktig del av att ge våra medarbetare en säker och motiverande arbetsmiljö.
Vi investerar i utbildning i alla skeden av en medarbetares karriär: introduktion, inskolning och fortlöpande utveckling, och vi uppmuntrar också intern karriärutveckling.

Koncernens dimension med flera företag och flera verksamheter erbjuder en mängd möjligheter för de anställda, både när det gäller karriärutveckling och intern rörlighet.

la sécurité Samat

Förare, på väg mot en meningsfull karriär!

Kvaliteter: kundfokus, respekt för regler och förfaranden.
Detta yrke är kärnan i vår organisation. Våra förare är de första som förmedlar Samats värderingar och koncernens image till omvärlden.

Vi söker regelbundet förare med eller utan utbildning i transport av farligt gods.

Exploitant

Operatör, orkesterdirigenten i vår organisation

Egenskaper: god samarbetsförmåga, lyhördhet och organisationsförmåga…
Som gränssnitt mellan kunder, förare och tekniska avdelningar är operatören en viktig del av vår verksamhet.

De organiserar förarnas arbete. De ser till att kundernas beställningar utförs korrekt, i enlighet med gällande bestämmelser (sociala, transport- och säkerhetsbestämmelser) och att kostnaderna optimeras.

Ditt äventyr börjar här!

Är du redo att bli en del av Samat-familjen?
Här är alla våra lediga jobb.

Jämställdhetsindex för yrkeslivet 2023

För 2023 års data – Ej beräkningsbar