Samat Nordic Oy mukana harjoituksessa

Samat Nordic Oy:n operatiivinen ja turvallisuushenkilöstö osallistuivat Siilinjärvellä toteutettuun onnettomuusharjoitukseen yhdessä paikallisen pelastuslaitoksen, tehdaspalokunnan sekä kuljetusketjun muiden toimijoiden kanssa.

 

Harjoituksessa vaarallista kemikaalia vuoti ajoneuvon pohjaventtiilin kautta huoltoaseman piha-alueelle ja siitä edelleen sadevesikaivoihin.

Vuotoalue eristettiin ja vaara-alue evakuoitiin, vuotoa ei onnistuttu pysäyttämään joten tuote siirtokuormattiin pelastuslaitoksen toimesta toiseen kuljetusyksikköön ja maahan vuotanut tuote imeytettiin imeytysaineeseen.


Toteutunut harjoitus kehitti toimintatapoja ja vahvisti yhteistyötä eri osapuolten välillä mahdollisessa todellisessa onnettomuustilanteessa toimimisessa.