Vastuullisuus

Turvallisesti ja vastuullisesti

Suojelemme ihmisten ja ympäristön terveyttä, turvallisuutta ja fyysistä koskemattomuutta säännöllisillä ennaltaehkäisy-, koulutus- ja riskienhallintatoimilla. Kunnioitamme hyviä käytäntöjä ja asenteita, työskentelemme prosessiemme jatkuvaksi parantamiseksi sekä auditoimme toimintaamme säännöllisesti.

Laatu, terveys, turvallisuus, ympäristö

Vastuullinen asemamme velvoittaa meitä: jokainen tekemämme päätös on tarkoitettu takaamaan työntekijöidemme turvallisuus ja asiakkaidemme tyytyväisyys samalla kun suojelemme ympäristöämme.

Meillä on vahva QHSSE-organisaatio, joka keskittyy turvallisuuskulttuurin ja -tietoisuuden kehittämiseen vaikuttamalla positiivisesti henkilöstön, käyttäytymiseen koulutuksen, havainnoinnin, viestinnän ja seurannan avulla. Kuljettajakouluttajat perehdyttävät kuljettajia työskentelemään turvallisesti BBS:n periaatteiden mukaisesti maantiekuljetusten turvallisuuden parantamiseksi kehittämällä kuljettajien taitoja ja asenteita sekä tieliikenteessä, että lastaus- ja purkutoimintojen aikana.

Reijo Koirikivi, Studio P.S.V.
_P2A8597

Koulutus

Koko henkilöstömme on koulutettu toimimaan BBS (Behavour Based Safety) perusperiaatteiden mukaisesti. Säännöllinen kouluttautuminen on perusta vahvalle ammattitaidolle ja henkilöstön ammatilliselle kehitymiselle. Kuljettajia kannustetaan hyvään ajotapakäyttäytymiseen, jonka toteutumista seurataan jatkuvasti.

Samat Akatemia kattaa kaikki ammattipätevyyden jatkokoulutuksen tarpeet ja vaatimukset. Vaarallisten aineiden kuljettajakoulutukseen sekä ekologisen ja ennakoivan ajamisen koulutusohjelmiin on erityisesti panostettu. Lisäksi hätätilannevalmius -koulutuksemme antaa hyvät valmiudet turvalliseen työskentelyyn.

Sertifikaatit

ACT - Samatin strateginen yhteiskuntavastuusuunnitelma

Ihminen on korvaamaton

Työperäisten vaarojen ehkäisy ja vähentäminen, henkilöstön perehdytys ja koulutus ovat olennainen osa Samat-kulttuuria. Pyrimme parantamaan henkilöstömme työelämän laatuua.

Maapallo on elintärkeä

Toimintamme ympäristövaikutusten vähentäminen on jatkuva huolenaihe (“vihreät” teknologiat, hyvät taloudelliset ajotavat, optimoidut kuormat jne.).

Yritys on toimija

Olemme sitoutuneet vastaamaan sidosryhmillemme eettisesti ja läpinäkyvästi.