Kohti ilmastoneutraaliutta vaihtoehtoisilla käyttövoimilla

Samat Nordic Oy on aloittanut nesteytetyn maakaasun toimitukset LNG kaasukäyttöisellä ajoneuvolla. Ajoneuvo on Volvo FH460 6×2.

Ajoneuvo voidaan tankata nesteytetyllä maakaasulla (LNG) tai bio-LNG:llä. Moottori käyttää myös pienen määrän dieseliä ja AdBlueta pakokaasujen jälkikäsittelyyn. Bio-LNG:n saatavuuden parantuessa verrattuna dieseliin CO2 päästöjä saadaan vähennettyä 100 % tankkaamalla bio-LNG:tä ja HVO dieseliä.

Tähän vetoautoon on kytkettynä 80 m3 “Jumbo” puoliperävaunu, joka nostaa hyötykuormaa 30 % verrattuna perinteiseen 3-akseliseen puoliperävaunuun.

.