Samat Nordic Oy palkitsi ansioituneita työntekijöitään ja sopimuskumppaneitaan

Kuvassa vasemmalta: Jari Kuusela, Timo Ojala, Leevi Salo, Markku Salo, Jarmo Salo, Jouni Rautiainen, Esa Varis, Erik Kuula, Petri Haajanen ja Juha Korkala 

Motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö ovat edellytys yrityksen laadukkaaseen toimintaan. Samat Nordic Oy:llä on useita pitkäaikaisia työntekijöitä ja sopimuskumppaneita. Yrityksen tapana on muistaa henkilöstöään säännöllisesti.

Maailmanlaajuinen maantiekuljetusten kattojärjestö IRU on myöntänyt Petri Haajaselle ja Juha Korkalalle ansiomerkit menestyksekkäästä yli miljoonan kilometrin ja vähintään 20 vuoden kuljettajaurasta kotimaisessa ja kansainvälisessä liikenteessä ilman rikkomuksia ja onnettomuuksia.

 

Petri Haajanen ja Juha Korkala

Kuljetusliike Pentti Ojala Ky ja Jouni Rautiainen Oy ovat toimineet ansiokkaasti Samat Nordic Oy:n pitkäaikaisina sopimuskumppaneina konsernin turvallisuus- ja laatuvaatimuksia noudattaen sekä edistäen yrityksen strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista omalla toiminnallaan.

Trans Matti Salo ja Kuljetus J. Kuusela Oy ovat toimineet 20 vuotta Samat Nordic Oy:n sopimusliikennöitsijöinä. Pitkäaikainen ja erinomainen yhteistyö mahdollistavat omalta osaltaan luotettavan ja korkeatasoisen kuljetusketjun toteutumisen.

Esa Varista muistettiin ansiokkaasta 20 vuoden työurasta Samat Nordic Oy:n palveluksessa. Hän toimii yrityksessä Safety Monitor roolissa työturvallisuuden ja kuljettajakouluksen tehtävissä.

Samat Nordic Oy:n kuljetuskalustosta vastaava Erik Kuula täyttää 50 vuotta 26.9.2023.

Samat Nordic Oy kiittää yhteistyöstä ja onnittelee lämpimästi kaikkia palkittuja!